Google+

ม่านพลาสติก

แผ่นพลาสติกริ้ว (PVC Strip Curtains) หรือที่นิยมเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “ม่านริ้วมีการใช้งานมาเป็นเวลากว่า 10 ปี อย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะตัวแผ่นพลาสติกริ้วสามารถกันฝุ่นกันแมลงรบกวน กันเศษละอองต่าง ๆ ให้ไม่ฟุ้งกระจายออกนอกพื้นที่การทำงานและที่ใช้มากเป็นพิเศษคือ ใช้กั้นประตูทางเข้าออกช่องหรือประตู ที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ เป็นการประหยัดพลังงาน และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับสินค้า ทั้งยังช่วยลดอุบัติเหตุเพราะตัวแผ่นพลาสติกริ้ว นี้มีความโปร่งใสทำให้มองเห็นด้านตรงข้าม เมื่อเวลาจะเข็นรถหรือมีรถผ่านช่องประตูก็จะเห็นอีกฝั่งจึงทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำง
    ชนิดแผ่นพลาสติกริ้ว 
          1. แผ่นพลาสติกริ้ว สีใสแผ่นเรียบ (Standard Clear) ใช้สำหรับกันฝุ่น กันแมลง รักษาอุณหภูมิใช้ได้ตั้งแต่อุณหภูมิปกติถึง -20 องศา
          2. แผ่นพลาสติกริ้ว สีใสทนความเย็นแผ่นเรียบ (Super Polar) แผ่นพลาสติกชนิดนี้มีความนิ่มและทนความเย็นได้ไม่เกิน -40 องศา ทำให้พลาสติกไม่แข็งไม่แตก เหมาะกับการติดตั้งประตูห้องเย็น
          3. แผ่นพลาสติกริ้ว สีใสกันกระแทก (Double Ribbed) แผ่นพลาสติกชนิดนี้จะมีสันนูนขึ้นมา เพื่อรองรับแรงกระแทกจึงเหมาะสำหรับช่องประตูที่มีรถเข็นหรือโฟร์คลิฟ วิ่งผ่านเข้า - ออก
          4. แผ่นพลาสติกริ้ว สีเหลืองกันแมลง (Yellow Anti - Insect) เหมาะสำหรับไลน์ผลิตอาหาร,ห้องเก็บอาหารและโรงอาหาร เพราะตัวแผ่นสีเหลืองนี้สามารถกันแมลงได้ดีกว่าสีใสเพราะทำให้แมลงมึนงง และไม่มาเข้าใกล้บริเวณนั้น 
 
คุณสมบัติและประโยชน์ของม่านริ้วพีวีซี
        1. ใสและโปร่งแสง ยอมให้แสงผ่านได้แต่ป้องกันรังสี Ultra Violet (UV) ความใสทำให้มองทะลุผ่านได้ทั้งจากด้านนอกและด้านใน
        2. จำกัดขอบเขตการกระจายของฝุ่นละออง เศษผง ควัน กลิ่น และมลภาวะต่างๆ ที่เกิดจากการทำงานไม่ให้ฟุ้งกระจายรบกวนบริเวณใกล้เคียง เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของการทำงานให้ถูกสุขอนามัย
        3. 
ใช้เป็นฉากกั้นเพื่อแยกส่วนเครื่องจักรที่เสียงดัง ช่วยลดระดับเสียงไม่ให้รบกวน โดยม่านริ้วพีวีซีสามารถลดระดับเสียงได้สูงสุดถึง 15 เดซิเบล ขึ้นกับความหนาของม่านที่ใช้
        4. 
ป้องกันแมลงและนก ช่วยรักษาสุขอนามัยสำหรับบริเวณประกอบอาหารและในโรงงานผลิต
        5. กันน้ำได้ สามารถใช้ในคาร์แคร์ได้

 ชนิดม่านพลาสติกริ้ว  

1. ม่านพลาสติกริ้วใส สีใสแผ่นเรียบ (Standard Clear) ใช้สำหรับกันฝุ่น กันแมลง รักษาอุณหภูมิใช้ได้ตั้งแต่อุณหภูมิปกติถึง -20 องศา

2. ม่านพลาสติกริ้วใส สีใสทนความเย็นแผ่นเรียบ (Super Polar) แผ่นพลาสติกชนิดนี้มีความนิ่มและทนความเย็นได้ไม่เกิน -40 องศา ทำให้พลาสติกไม่แข็งไม่แตก เหมาะกับการติดตั้งประตูห้องเย็น

ขนาดของม่านพลาสติกใส,ม่านพลาสติกกันแมลง มีความกว้าง 20 ซม. หนา 2 มม.

ขนาดของม่านพลาสติกใส,ม่านพลาสติกกันแมลง มีความกว้าง 30 ซม. หนา 2 มม.

ขนาดของม่านพลาสติกใส,ม่านพลาสติกกันแมลง มีความกว้าง 30 ซม. หนา 3 มม.

3. ม่านพลาสติกริ้วใส สีใสกันกระแทก (Double Ribbed) แผ่นพลาสติกชนิดนี้จะมีสันนูนขึ้นมา เพื่อรองรับแรงกระแทกจึงเหมาะสำหรับช่องประตูที่มีรถเข็นหรือโฟร์คลิฟ วิ่งผ่านเข้า - ออก 

ขนาดของม่านพลาสติกใสกันกระแทก มีความกว้าง 20 ซม. หนา 2 มม.

ขนาดของม่านพลาสติกใส มีความกว้าง 30 ซม. หนา 2 มม.

ขนาดของม่านพลาสติกใสกันกระแทก มีความกว้าง 30 ซม. หนา 3 มม.

4. ม่านพลาสติกริ้วใส สีใสป้องกันไฟฟ้าสถิต (Anti-Static) แผ่นพลาสติกชนิดนี่สามารถป้องกันไฟฟ้าสถิตได้ดี เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์

ขนาดของม่านพลาสติกใส มีความกว้าง 20 ซม. หนา 2 มม.

ขนาดของม่านพลาสติกใส มีความกว้าง 30 ซม. หนา 2 มม.

ขนาดของม่านพลาสติกใส มีความกว้าง 30 ซม. หนา 3 มม.

 

5. ม่านพลาสติกริ้วใส ม่านพลาสติกสีเหลืองกันแมลง (Yellow Anti - Insect) เหมาะสำหรับไลน์ผลิตอาหาร,ห้องเก็บอาหารและโรงอาหาร เพราะตัวแผ่นสีเหลืองนี้สามารถกันแมลงได้ดีกว่าสีใสเพราะทำให้แมลงมึนงง และไม่มาเข้าใกล้บริเวณนั้น

ขนาดของม่านพลาสติกใสกันแมลง,ม่านพลาสติกสีเหลือง มีความกว้าง 20 ซม. หนา 2 มม.

ขนาดของม่านพลาสติกใสกันแมลง,ม่านพลาสติกสีเหลืองกันแมลง มีความกว้าง 30 ซม. หนา 2 มม.

ขนาดของม่านพลาสติกใส,ม่านพลาสติกสีเหลืองกันแมลง มีความกว้าง 30 ซม. หนา 3 มม.

 

6. ม่านพลาสติกริ้วใส ม่านพลาสติกสีส้มกันแมลง (Orange Anti - Insect) เหมาะสำหรับไลน์ผลิตอาหาร,ห้องเก็บอาหารและโรงอาหาร เพราะตัวม่านพลาสติกสีส้มนี้สามารถกันแมลงได้ดีกว่าสีใสเพราะทำให้แมลงมึนงง และไม่มาเข้าใกล้บริเวณนั้น

ขนาดของม่านพลาสติกใสกันแมลง สีส้ม,สีเหลือง มีความกว้าง 20 ซม. หนา 2 มม.

ขนาดของม่านพลาสติกใส สีส้มกันแมลง มีความกว้าง 30 ซม. หนา 2 มม.

ขนาดของม่านพลาสติกใส สีส้มกันแมลง มีความกว้าง 30 ซม. หนา 3 มม.

 

7. ม่านพลาสติกริ้วใส สีใสกันกระแทกทนเย็น (Double Ribbed Super polar) ม่านพลาสติกชนิดนี้สามารถทนความเย็นได้ถึง -40 องศา และมีความแข็งแรงสามารถทนแรงกระแทกได้ดี เช่น แรงกระแทกจากรถเข็นของ, รถยก ฯลฯ

ขนาดของม่านพลาสติกใส มีความกว้าง 20 ซม. หนา 2 มม.

ขนาดของม่านพลาสติกใส มีความกว้าง 30 ซม. หนา 2 มม.

ขนาดของม่านพลาสติกใส มีความกว้าง 30 ซม. หนา 3 มม.

 

8. ม่านพลาสติกริ้วกันแมลง สีเหลืองกันกระแทก (Yellow Double Ribbed Anti-Insect) ม่านพลาสติกสีเหลืองกันแมลง ชนิดนี้มีความแข็งแรงสามารถทนแรงกระแทกได้ดี เช่น แรงกระแทกจากรถเข็นของ, รถยก ฯลฯ อีกทั้งยังสามารถป้องกันการบินวนของแมลงบริเวณทางเข้าออกได้อีกด้วยเนื่องจากม่านพลาสติกสีเหลืองนั้นทำให้แมลงมึนงง และไม่มาเข้าใกล้บริเวณนั้น

ขนาดของม่านพลาสติกสีเหลือง กันแมลง กันกระแทก มีความกว้าง 20 ซม. หนา 2 มม.

ขนาดของม่านพลาสติกสีเหลือง กันแมลง กันกระแทก มีความกว้าง 30 ซม. หนา 2 มม.

ขนาดของม่านพลาสติกสีเหลือง กันแมลง กันกระแทก มีความกว้าง 30 ซม. หนา 3 มม.

 

9. ม่านพลาสติกริ้วกันแมลง สีส้มกันกระแทก (Orange Double Ribbed Anti-Insect) ม่านพลาสติกชนิดนี้มีความแข็งแรงสามารถทนแรงกระแทกได้ดี เช่น แรงกระแทกจากรถเข็นของ, รถยก ฯลฯ ม่านพลาสติกยังสามารถป้องกันการบินวนของแมลงบริเวณทางเข้าออกได้อีกด้วยเนื่องจากม่านพลาสติกสีส้มนั้นทำให้แมลงมึนงง และไม่มาเข้าใกล้บริเวณนั้น

ขนาดของม่านพลาสติกใสและม่านพลาสติกกันแมลง มีความกว้าง 20 ซม. หนา 2 มม.
ขนาดของม่านพลาสติกใสและม่านพลาสติกกันแมลง มีความกว้าง 30 ซม. หนา 2 มม.
ขนาดของม่านพลาสติกใสและม่านพลาสติกกันแมลง มีความกว้าง 30 ซม. หนา 3 มม.

 **ถ้าลูกค้าสั่งซื้อมีจำนวน สามารถต่อราคาได้ค่ะ**
 ติดต่อฝ่ายขาย โทร. 02-006 7897 , 094 492 4968, 064 3232 859 ค่ะ
Visitors: 177,938