Google+

ด้ามจูงม่าน

 ด้ามจูงอะลมิเนียมลายไม้ เป็นด้ามจูงม่านที่มรความเหมือนจริงมาก มีทั้งแบบด้ามจูงจุกไม้ และดา้มจูงจุกทอง

ด้ามจูงอะคิริก เป็นด้ามจูงที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ มี 2 ขนาด 12 มม./15 มม.


ดา้มจูงอลูมิเนียม มี 4 สี คือ สีขาว สีอะลูมิเนียม สีเทา และสีทอง

ด้ามจูงไม้สัก สำหรับลูกค้าที่ชอบด้ามแบบไม้แท้ๆและดีไซน์แบบคลาสสิก

Visitors: 177,940